Noţiuni generale

 

Societatea SABIPLAST SRL,  cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează, pentru toate persoanele fizice care interacționează cu compania – conform Regulamentului UE nr.679/2016 („GDPR”).

 

Această politică de confidențialitate privește atât datele personale care ajung la noi prin intermediul sitelui www.sabiplast.ro, cât și prin orice alte metode electronice de comunicare (social media), cât și datele colectate în afara mediului electronic (cum ar fi telefonic sau în format fizic).

 

În cazul în care nu sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate, vă rugăm nu folosiți site-ul nostru sau nu ne oferiți date cu caracter personal.

 

Contact

Pentru orice întrebări sau cerințe legate de datele cu caracter personal pe care le procesăm de la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin email la office@sabiplast.ro

 

Definitii

Conform Regulamentului 679/2016 (GDPR), prin urmatorii termeni se înțelege:

Persoana vizată: Persoana fizică căreia i se prelucrează date cu caracter personal

Date cu caracter personal: Orice informații privind o persoană fizică (persoana vizată) identificată sau identificabilă direct sau indirect (prin referire la un identificator).

Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate.

Operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Împuternicit: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Consimțământ: Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră personale?

 

Pe scurt

Putem colecta date personale de la dumneavoastră:

 • În mod direct – date pe care ni le oferiți dumneavoastră prin formularul de contact, email, telefonic sau în format fizic (nume, adresa de email, număr de telefon, alte detalii pe care ni le comunicați)

Vom prelucra date cu caracter personal doar pentru scopurile pe care le expunem mai jos și nu vom prelucra datele în scopuri incompatibile cu cele declarate.

 

Prelucrăm date personale de la dumneavoastră în următoarele situații:

 

În momentul în care alegeți să ne scrieți un mesaj prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru, ne oferiți anumite date cu caracter personal legate de dumneavoastră. Avem nevoie de aceste informații pentru a vă putea contacta și pentru a vă putea furniza un răspuns cât mai specific și mai cuprinzător.

Categorii de date prelucrate, temeiul și scopul prelucrării lor

Date de contact și conținutul mesajelor (nume, prenume, adresa de email, număr de telefon,conținutul mesajelor dumneavoastră). Prelucrăm aceste date pe baza temeiului interesului nostru legitim de a ne vinde serviciile și pentru a vă răspunde la interpelări sau întrebări. Scopul prelucrării acestor date este comunicarea publică, răspunsul cât mai eficient la solicitările dumneavoastră și demararea relațiilor comerciale.

Date suplimentare (companie, informații publice despre aceasta) pot fi prelucrate dacă vă manifestați interesul de a colabora cu noi.Prelucrăm aceste date tot pe baza interesului nostru legitim de a ne vinde serviciile. Scopul prelucrării lor este răspunsul cât mai eficient la solicitările dumneavoastră și pregătirea demarării relațiilor comerciale.

Originea datelor

În această situație prelucrăm date primite direct de la dumneavoastră sau date suplimentare disponibile din surse publice (social media, instituții publice etc.).

Necesitatea furnizării lor și consecințe în cazul în care nu le furnizați

Avem nevoie de aceste date pentru a vă putea răspunde la întrebări sau solicitări cât și pentru a putea încheia un contract comercial cu dumneavoastră. În cazul în care veți refuza să ne furnizați aceste date, nu vom putea să vă contactăm, să răspundem la interpelări, să încheiem un contract cu dumneavoastră sau să respectăm obligațiile legale pe care le avem, referitoare la facturarea corespunzătoare a serviciilor oferite.

Transfer spre terți, alte ţări și măsuri de securitate

Nu transferăm aceste date spre terți sau spre altă țări.

Pentru a reduce riscul incidentelor de securitate am implementat măsuri de securitate precum:

 • controlul accesului în spațiul fizic al sediului nostru
 • securizarea accesului electronic, prin: implementarea politicilor de „strong passwords”, software de securitate IT, training de protecția datelor pentru angajați, obligații de confidențialitate impuse angajaților
 • impunerea de măsuri de securitate către terți prin angajamente contractuale cu aceștia.

Perioada de păstrare

În cazul în care nu colaborăm, vom păstra aceste date atât cât este nevoie pentru a vă putea răspunde la întrebări și pentru o perioadă de maxim un an în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru a fi contactat ulterior de către noi.

Existenţa deciziilor automate și a profilării

Nu facem nicio profilare automată și nu luăm decizii în urma profilării automate a datelor prelucrate.

 

Drepturile dumneavoastră

Conform prevederilor GDPR, toate persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a accesa datele personale pentru a verifica legalitatea prelucrării sau pentru a afla ce date personale vă sunt prelucrate. În cazul în care prelucram date personale legate de dumneavoastră puteți solicita sa primiți aceste date.
 • Dreptul la rectificare. În cazul în care prelucram datele dumneavoastră personale și acestea sunt inexacte, puteți solicita rectificarea lor.
 • Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat”. Puteți cere ștergerea datelor personale care vă aparțin, iar noi avem obligația de a respecta această cerere în cazurile în care aceste date nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care vă prelucrăm date cu caracter personal, în cazul în care vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor personale, sau în cazul în care nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea lor.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării. Puteți cere restricționarea prelucrării datelor personale. În acest caz, nu vom șterge datele dumneavoastră personale dar vom opri prelucrarea acestora.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Persoanele fizice au posibilitatea de a își transfera datele cu caracter personal de la un operator la altul sau de a le cere pentru a le folosi în scopuri proprii.
 • Dreptul de opoziție. Vă puteți opune prelucrării datelor personale în scopuri precum marketing direct sau alte scopuri bazate pe interesul legitim al operatorului precum profilarea.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu caracter semnificativ. Aveți dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate doar pe prelucrare automată care ar putea avea efecte juridice semnificative sau care ar putea să vă afecteze într-un mod semnificativ.
 • Pe lângă aceste drepturi, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acolo unde acesta este aplicabil.
 
 

Pentru exercitarea drepturi din lista de mai sus, vă rugăm să ne contactați prin email la office@sabiplast.ro, În acest moment putem accepta doar cereri scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale în timp util fără a analiza în prealabil conținutul solicitării și fără a vă identifica mai întâi.

Ce trebuie să conțină cererea dumneavoastră de acces la date?

Este important să ne asigurăm că cererile vin din partea voastră pentru a reduce riscurile de securitate a datelor cu caracter personal. Din acest motiv vă rugăm să ne contactați cu același email pe care l-ați mai folosit pentru a comunica cu noi. În anumite cazuri vom cere mai multe informații pentru a vă identifica.

Datele personale pe care ni le veți furniza pentru acest scop vor fi folosite doar pentru a vă verifica identitatea și nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru aceasta operațiune.

De asemenea, aveți dreptul de a apela la autoritatea de supraveghere (ANSPDCP – http://www.dataprotection.ro/) cu referire la modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal de către SABIPLAST SRL.

 

Schimbări aduse politicii noastre de confidențialitate

Orice schimbare a politicii de confidențialitate va rezulta în publicarea unei noi versiuni a acesteia. În cazul în care aducem modificări majore politicii noastre de confidențialitate, veți fi înștiințați odată ce accesați site-ul nostru.

 

Informații de contact

Pentru orice întrebări sau cerințe legate de datele cu caracter personal pe care le procesăm de la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin email la office@sabiplast.ro.

Close Menu